Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Споразумение с потребителя

Моля прочетете внимателно  следните условия, преди да използвате този сайт patilanci-okazion.com предоставя услугите си за вас при спазване на следното Споразумение с потребителя .

Кои сме ние

По смисъла на този договор, и на този сайт, " patilanci-okazion.com ", сайт, ние се отнася до ИП-КУНЧЕВИ ЕООД.  Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на ИП-КУНЧЕВИ ЕООД.

Промени в тези Условия за ползване

www.patilanci-okazion.com си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид  до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с  публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация. www.patilanci-okazion.com също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на www.patilanci-okazion.com, е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки  на продукти от www.patilanci-okazion.com  са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на www.patilanci-okazion.com, да се се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме  количествата, до нормалният размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на patilanci-okazion.com, или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на ИП-КУНЧЕВИ ЕООД  или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Марки

Търговската марка и търговски наименования, използвани в са собственост на patilanci-okazion.com или други собственици, които са дали на patilanci-okazion.com право и лиценз за използване на такива обозначения. Знаците, не могат да бъдат използвани във връзка с друг продукт или услуга или по такъв начин че  да предизвикат объркване сред клиентите  или да дискредитират patilanci-okazion.com

Правила за поверителност

patilanci-okazion.com  защитава информацията предоставена от  клиента по начин и условия публикувани  на този сайт. Условията за  защита на личните данни и сигурност, могат да  се изменят переодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации

patilanci-okazion.com  положил всички разумни усилия, за да покажете възможно най-точно цветовете на продуктите, които се появяват на сайта. Въпреки това, действителните  цветове който виждате, ще зависят  от редица фактори, включително и от  монитора, който се използва и неговите настройки.

patilanci-okazion.com не гарантира, че на вашият монитор всеки цвят ще бъде точен.  Поръчвайки продукт с определен цвят, който е индетифициран чрез номер или наименование на съответният специфичен цвят вие се съгласявате с покупката му.

Ако по някаква причина са не сте удовлетворени от своя опит в този сайт, моля свържете се с нас или сверете цветовете със  сайта на производителя.  

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента.В такъв случай разходите по куриера ще бъдат поети от нас, а сумата на съответната стока ще бъде възстановена от нас. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

 

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от patilanci-okazion.com  към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и  потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  patilanci-okazion.com  не е задължен да я изпълни. patilanci-okazion.com  си запазва правото, без предварително уведомяване,  да  ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

patilanci-okazion.com  може да изиска допълнителна  информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от patilanci-okazion.com  се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както  и с  цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден ,когато е направен до 1 час след пускане онлайн на поръчката в сайта или заявяване на поръчката по телефон.Необходимо е на 0894 320991 до 60мин да ни информирате, че се отказвате от съответната стока.Ако поръчката е вече пратена по куриер т.е. е изтекъл този 1 час и едва след това е получен отказ да бъде получена от клиента, той ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ СУМАТА НА ТРАНСПОРТА НА КУРИЕРА В ДВЕТЕ ПОСОКИ (транспорт до съотетния град и връщане).

Поведение в онлайн среда

Всяко поведение на човек, който в patilanci-okazion.com  ограничава или възпрепятства всяко друго лице, да използва patilanci-okazion.com  е забранено. Клиентът се съгласява да използвате Сайта само за законни цели и в съответствие с тази забрана. Клиентът се съгласява, че той или тя няма да публикува  на сайта всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, дразнещи, обидни, вулгарни, неприлични, полово дискриминиращи , скверни, омразни, расови, етнически материали от всякакъв вид, което би представлявало престъпление по дейсващото в Република България законодателство.

patilanci-okazion.com  може, без предупреждение  да подведе под  наказателна отговорност или  да прекрати достъпа на такива клиенти до Сайта. За всяко поведение, което patilanci-okazion.com  , по свое усмотрение, вярва че е в нарушение на приложимото право или на настоящото споразумение, или е вредно за интересите на друг потребител, на трета страна, търговец, спонсор, доставчик на услуги, patilanci-okazion.com  може да уведомява компетентните власти.

Външни сайтове и обвързване

patilanci-okazion.com  може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове"). patilanci-okazion.com не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между patilanci-okazion.com и клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта patilanci-okazion.com представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта patilanci-okazion.com

онлайн магазин ПАТИЛАНЦИ © 2020